بسته‌های دامنه و هاست با قیمت بسیار عالی

در صورت هرگونه سوال از همکاران ما مشاوره بگیرید

دامنه‌ی blog به همراه ۵۰۰ مگابایت فضا


خرید بسته:   137,000تومان

ثبت دامنه‌ی .blog
برای ۱ سال
۴۳۱ هزار تومان ۸۸ هزار تومان
+
۵۰۰ مگابایت فضای سه ماهه
۴۹ هزار تومان


دامنه‌ی com به همراه ۵۰۰ مگابایت فضا


خرید بسته:   158,000تومان

ثبت دامنه‌ی .com
برای ۱ سال
۱۳۶ هزار تومان ۱۰۹ هزار تومان
+
۵۰۰ مگابایت فضای سه ماهه
۴۹ هزار تومان


دامنه‌ی info به همراه ۵۰۰ مگابایت فضا


خرید بسته:   85,000تومان

ثبت دامنه‌ی .info
برای ۱ سال
۱۸۵ هزار تومان ۳۶ هزار تومان
+
۵۰۰ مگابایت فضای سه ماهه
۴۹ هزار تومان


دامنه‌ی me به همراه ۵۰۰ مگابایت فضا


خرید بسته:   148,000تومان

ثبت دامنه‌ی .me
برای ۱ سال
۱۹۳ هزار تومان ۹۹ هزار تومان
+
۵۰۰ مگابایت فضای سه ماهه
۴۹ هزار تومان