مرکز آموزش

چرخه حیات دامنه‌ی آی آر  پرینت این مقاله

آزاد (Available) :در اين دوره دامين براي ثبت آزاد مي باشد و مي توان با پرداخت هزينه ثبت دامين آنرا به نام خود ثبت نمود.

فعال (Active): در اين دوره دامين فعال بوده و مالک آن مي تواند در هر زمان آنرا تمديد نمايد. مدت تمديد به انتهاي مدت اعتبار دامين اضافه خواهد شد همچنين مدت اعتبار دامين نمي تواند بيش از 5 سال از تاريخ جاري باشد.

منقضي (Expired): در صورتي که در دوره Active دامين، دامين تمديد نشود. در اين دوره 30 روزه دامين غير فعال خواهد شد. البته در طول اين دوره 30 روزه مالک دامين مي تواند با پرداخت هزينه تمديد، دامين را مجددا تمديد نموده و به حالت Active بازگرداند.

دوره قفل (Lock): در اين دوره 30 روزه مالک دامين مي تواند با پرداخت هزينه مالکيت مجدد دامين را تمديد کند و پس از اتمام اين دوره دامين براي ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

بهتر است موارد زير را در نگهداري دامين هاي خود انجام دهيد تا در چرخه حيات دامين خود فقط ثبت و تمديد دامين را انجام داده باشيد :

دامين ها ميبايست حداکثر 10روز قبل از تاريخ اتمام تمديد شوند.

با توجه به قيمت گذاري دامين هاي آي آر بهتر است کليه دامينها 5سال تمديد شوند.

درصورتيکه حتي 1روز از تاريخ اتمام يک دامين گذشته باشد مشترک ميبايست براي تمديد دامين مورد نظر تا 20روز پس از اتمام تاريخ دامنه دوبرابر مبلغ تمديد را پرداخت نمايد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

نحوه‌ی ثبت دامنه آی آر (.ir)
برای ثبت دامنه‌ی آی آر، نیاز به ساخت شناسه کاربری در مرکز ثبت دامنه نقطه-آی‌آر (‎.ir) دارید تا...
برخی از مقررات جاری در مورد ثبت دامنه‌های مرتبه سوم
واجدین شرایط دامنه‌ی .co.ir اشخاص زیر می‌توانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم «.co.ir» نمایند:...
شناسه کاربری ایرنیک چیست؟
جهت ثبت دامنه‌های آی آر (.ir) به شناسه کاربری یا (Handle) نیاز دارید که باید از مرکز ثبت دامنه...
قوانین ثبت نام دامنه‌ی آی آر
الف) نوع دامنه همه دامنه‌ها تحت پسوند .آی آر ".ir" ثبت می‌شوند.   ب) شرایط متقاضی  کلیه...