مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'DNS'

چرا سیستم نام دامنه (DNS) مهم است؟
دستگاه‌ها و انسان‌ها به صورت متفاوتی با هم ارتباط برقرار می‌کنند. کامپیوترها از اعداد برای...
سیستم نام دامنه (DNS) چگونه کار می‌کند؟
فرض کنید که DNS شبیه دفترچه تلفن گوشی هوشمند شماست. وقتی شما در گوشی شروع به تایپ مخاطب مورد...
سیستم نام دامنه (DNS) چیست؟
سیستم نام دامنه (DNS) یک فرآیند فنی و تخصصی است که در آن نام دامنه (example.com) به آدرس پروتکل...