مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'TLD'

دامنه سطح بالا (TLD) به چه معناست؟
بخش آخر نام دامنه، به عنوان دامنه سطح بالایی (TLD)  شناخته می‌شود. در مثال ما (www.Hixium.com)،...