مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'domain registry'

Domain Registry چیست؟
Domain Registry در بالاترین سطح سلسله مراتب دامنه قرار می‌گیرد. در واقع، Domain registry سازمانی...